Iodine 400 - 600

Mã hàng TĐH Tìm hiểu thêm
Chỉ tiêu Kết quả Đơn vị tính
Iodine 400 -600 mg/g
Độ cứng 94 min %
Độ ẩm 5 max %
Tro 14 max %
Dung trọng 0.78 max mg/l
Size   mesh

Chúng tôi có nhiều size hạt để đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng, những size hạt cơ bản như: 06-12 mesh, 08-20 mesh, 4-8 mesh, 08 - 32 mesh, 5-10 mesh, 20 - 40 mesh và theo đơn đặt hàng của quý khách hàng

By Hà Lin (Tel: 0937185888)