Màng UF Ultra60

Màng UF chất lượng cao 

Màng UF dòng Ultra60 được Pall thiết kế cho mục đích sử dụng công nghiệp và nước cấp thành phố, bao gồm cả tiền xử lý cho hệ thống RO. Các hệ thống sử dụng màng UF Ultra60 có thể thay thế cho các hệ thống tiền xử lý như keo tụ tao bộng, lắng và các hệ thống lọc áp lực khác.

Chất lượng nước đầu ra mà không cần sử dụng hóa chất keo tụ đạt SDI < 2-3 và độ đục < 0.08 NTU. Hệ thống lắp đặt tiết kiệm diện tích, có thể thiết kế dạng module tự động hoàn toàn

Ứng dụng 

Ultra60 được thiết kế để tăng cường hiệu quả hoạt động và tăng tuổi thọ cho màng RO sử dụng trong:

 • Xử lý nước uống
 • Tiền lọc cho các hệ thống khử mặn
 • Tái sử dụng nước
 • Nước cấp cho các hệ thống nhiệt (Nồi hơi, Cooling tower, Chiller)
 • Xử lý nước thải

Tính năng

 • Cấu trúc sợi rỗng loại bỏ chất rắn, vi khuẩn, virus và giảm độ đục
 • Vật liệu màng PVDF chống các tác nhân oxy hóa
 • Cấu trúc lọc từ ngoài vào trong với lợi thế:
  • Tăng cường diện tích bề mặt làm việc, giảm thể tích và diện tích sử dụng, tăng khả năng tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm cao
  • Rửa ngược bằng khí và nước
  • Giảm bớt yêu cầu về hệ thống tiền xử lý
 • Giảm chi phí vận hành cho hệ thống RO