Dòng Claris Filter

Lõi lọc nước Claris® (English below)

Vật liệu vải không dệt Polypropylene có tính nhất quán cao

 • Cấu trúc lỗ lọc tăng cường khả năng giữ cặn cao
 • Cấu trúc E-core kết hợp với sợi ép tạo sức bền vật liệu cao
 • Quy trình sản xuất độc quyền
 • Dễ dàng xử lý sau khi đã qua sử dụng
 • Toàn bộ cấu trúc đều từ Polypropylene nguyên chất
 • Không sử dụng chất hoạt động bề mặt, keo dán hoặc các chất kết dính khác
 • Có chứng nhận NSF

Ứng dụng

Xử lý nước cấp, loại bỏ cặn và các chất rắn, bảo vệ màng RO. Là sản phẩm sử dụng cho các mục đích cơ bản của Pall

Thông số kỹ thuật

 • Cỡ lọc: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 µm
 • Áp suất hoạt động: 3.45 bard ở 20˚C; 1.72 bard ở 60˚C
 • Thay thế khi đạt 2.4 bard

Vật liệu

 • Lõi lọc: Polypropylene
 • Đầu kết nối: Polypropylene
 • Cấu trúc lõi: Polypropylene

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

High Consistency Polypropylene Melt Blown Cartridge
• Graded Pore Structure Enhances Dirt Holding Capacity
• E-core, an Extruded Fibrous Core, Provides Excellent
Strength
• Unique Proprietary Process
• Easy Safe Cartridge Incineration Disposal
• All Polypropylene Construction
• Free of Surfactants, Binders, Adhesives
• NSF Certified
• Plastic Metal Spring Assembly End Configurations Available
Performance Specifications
Filter Grades:

1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 µm
Maximum Differential Pressure:
50 psid (3.45 bar) @ ambient
25 psid (1.72 bar) @ 140˚F (60˚C)
Recommended Change Out Differential Pressure:
35 psid (2.4 bar)