Ngành giấy

Là một trong các ngành công nghiệp sử dụng nước lớn nhất, ngành công nghiệp giấy và bột giấy cần lượng nước tiêu chuẩn phục sản xuất nhiều công đoạn khác nhau.

Nước được sử dụng trong tất cả các công đoạn chính của quy trình, bao gồm chuẩn bị nguyên liệu thô, rửa và sàng lọc bột giấy và ép khổ giấy. Nước cũng được sử dụng để làm mát quy trình, làm sạch vật liệu, làm sạch thiết bị, và sử dụng cho các lò hơi.

An Thy Enivroment cung cấp các giải pháp toàn diện để xử lý nước và nước thải trong ngành giấy và bột giấy dựa trên các ứng dụng công nghệ xử lý nước trên thế giới.

Các ứng dụng

  • Xử lý nước đầu nguồn
  • Xử lý nước tiêu chuẩn theo từng công đoạn sản xuất
  • Nước lò hơi
  • Tái sử dụng nước

 

 Các giải pháp được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng công đoạn và từng nguồn nước.

 Công nghệ hiện đại để tái sử dụng nước và nước thải hiệu quả

 Hỗ trợ tư vấn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.