Iodine 600 - 700

Mã sản phẩm TB6 Tìm hiểu thêm
Chỉ tiêu kết quả Đơn vị tính
Iodine 600 - 700 mg/g
Độ cứng 95 -98 %
Độ ẩm 2.8 - 5.0 %
Dung trọng 0.48 - 0.58 mg/l
Size   mesh

Chúng tôi có nhiều size hạt để đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng, những size hạt cơ bản như: 06-12 mesh, 08-20 mesh, 4-8 mesh, 08 - 32 mesh, 5-10 mesh, 20 - 40 mesh và theo đơn đặt hàng của quý khách hàng

By Hà Lin (Tel: 0937185888)