Dòng Poly-Fine® II

Lõi lọc Poly-Fine® II (English below)

Tầng lọc cuối cùng trước khi đóng hộp cho ngành giải khát và thực phẩm

  • Cấu trúc lọc đọc quyền được sản xuất bởi Pall
  • Khả năng giữ lại chất ô nhiễm cao
  • Tương thích hóa học rộng
  • Lòng ngoài bằng nhựa cứng bảo vệ màng lọc
  • Cấu trúc màng polypropylene. Trừ trường hợp màng 0.2 sử dụng cấu trúc Polysulfone không đối xứng

Ứng dụng

Sử dụng trong ngành thực phẩm. Là cấp lọc cuối cùng trước khi đóng hộp. Sử dụng lọc hương vị/khoáng

Thông số kỹ thuật

  • Cỡ lọc: 0.2, 0.25, 0.45, 0.8, 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100
  • Áp suất chênh lệch cực đại: 4.8 bard (70 psid) ở 20 ° C (68 ° F); 2.8 bard (40 psid) @ 65 ° C (150 ° F)
  • Khuyến nghị thay thế: 2.4 bard (35 psid)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poly-Fine® II Series Filter Cartridges
Prefilter Final Membrane Applications
• Proprietary filter media produced by Pall fhighly consistent performance
• High contaminant-holding capacity
• Wide chemical compatibility
• Rigid polypropylene outer cage protects filter
• All polypropylene one piece construction (except 0.2 micron)
• Asymmetric polysulfone media used in 0.2 µm grade
• Fast rinse-up to 18 Megohm-cm
Performance Specifications
Filter grades

0.2, 0.25, 0.45, 0.8, 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100 µm
Recommended change-out differential pressure
2.4 bard (35 psid)
Maximum forward differential pressure
4.8 bard (70 psid) @ 20°C (68°F)
2.8 bard (40 psid) @ 65°C (150°F)

Catalogue/Brochure