Dòng Nexis® A

Lõi lọc Pall dòng Nexis® A (English below)

  • Loại bỏ hơn  >99.9% các hạt có kích thước trong dải 0.5 – 120μm
  • Cấu trúc sợi đường kính lớn trồng chéo (CoLD fiber)
  • Chống chịu được nồng độ chất ô nhiễm ngay cả ở độ chênh áp cao
  • Vải không dệt cấp độ loại bỏ micro
  • Cấu trúc lỗ rỗng liên tục đảm bảo lưu lượng và khả năng vận hành
  • Toàn bộ vật liệu đều từ Polypropylene nguyên chất
  • Không sử dụng chất kết dính trong quá trình sản xuất
  • Lõi trung tâm gia cường với công nghệ độc quyền(0.5 – 20 μm)

Ứng dụng

Lọc hơi acid LNG, Amine, Glycol, và các ứng dụng lọc nước khác.

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật

Nexis® A Series Filter Cartridges
• Rated at >99.9% efficiency with retention ratings from 0.5 – 120μm
• Proprietary CoLD Melt™ fiber technology
• Resists contaminant unloading even at high differential pressures
• Micro-denier melt blown filtration fibers
• Media manufactured with a continuous gradient pore structure
• All-polypropylene construction
• Free of adhesives, binders, resins, silicone
• Proprietary center core fadded strength (0.5 – 20 μm)
• Fast rinse-up to 18 Megohm-cm
• Certification of conformance including lot identification

Catalogue/Brochure