Than gáo dừa 8-20 mesh

Ứng dụng : là sản phẩm bình dân trong lọc nước sinh hoạt, nước thải Tìm hiểu thêm

- Mã hàng : Than gáo dừa 820

- Iodine 100 - 120 Theo ASTM D 1510 - 02a

- Chất bốc : 28.8 Theo TCVN 174: 2011

- Carbon : 78.5 Theo ASTM D 5373 - 08

- Tro : 5 - 10 % Theo TCVN 173: 2011

- Độ ẩm : 10 - 18% theo TCVN 172 : 2011

- Dung trọng khối : 500 - 600 Kg / khối theo TCVN 5488: 1991

- Cỡ hạt : 8-20 mesh theo TCVN 251 : 2007

Để biết theo chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ Ms Hà 0937 185 888

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng,