Pall Water

DANAHER

Danaher là tập đoàn toàn cầu chuyên sâu về khoa học và công nghệ, luôn cam kết giải quyết những thách thức và cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới.

Tên tuổi Danaher được vang danh là chủ sở hữu gắn liền với sự thành công của một chuỗi thương hiệu: Pall Coporation, Hach, Xos, Ele International, Chemtreat, Applitek, Mc Crometer, Kipp & Zonen, Lufft, Hydrolab, Sutron, Trojan, Sea-bird scientific…

ABOUT PALL CORPORATION

Pall Corporation được thành lập tại United State, là tập đoàn đứng đầu thế giới về công nghệvà giải pháp  cho các hệ thống xử lý nước với những sản phẩm:

 

 

 1. Claris ® Series Filter Cartridges

 2. Membracart XL II Filter Cartridges Membracart

 3. Nexis® A Series Filter Cartridges

 4. Nexis® T Series Filter Cartridges

 5. Poly-Fine® II Series Filter Cartridges

 6. Water-Fine Series Filter Cartridges

 7. Marksman™ PFT High Flow Series Filter Elements

 8. Housings

 9. DFT CLASSIC® Series Filter Cartridge

 10. Ultipleat® High Flow Series Filter Cartridge

 11. Disc Tube Reverse Osmosis (DTRO) 

 12. Pall AX1 System, MF System, UF System...

 ANTHY ENVIRONMENT

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường An Thy là đại diện chính thức của Pall Corporation tại thị trường Việt Nam.