Màng RO HM 4040 LPE

Brochure/Catalogue
Mã hàng : HM 4040 LPE áp thấp

Giá bán:

Xuất xứ: Ấn Độ

Nhập khẩu: Hàng nhập khẩu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ đặt hàng qua

0934 453 968 / 0937 185 888

Gửi yêu cầu đặt hàng

 

- Là sản phẩm màng RO áp thấp

- Là dòng màng:  Cross Linked Fully Aromatic Polyamide Composite 

- Cấu trúc: Spiral Wound Element 

- Feed spacer: 34 mil (0.864 mm) with modified geometry 

- Diameter Inches / Đường kính: 4.0 inches ( 4 inch)

- Active Surface Area Ft2 (m2 ) / Diện tích bề mặt hoạt động: 85 ft2/ 7.89 m2

- Salt rejection/  Khả năng loại bỏ muối: 99.5 %

- Product flow rate/ Lưu lượng của sản phẩm: 2600 GPD / 409.5 l/h

- Sản phẩm được test trong điều kiện'

+ Áp suất nước đầu vào: 150 psi, 10.5 Kg/ Cm2

+ Nhiệt độ nước đầu vào:  77 độ F, ( 25 độ C)

+ Điều kiện nước đầu vào: Nước đã được xử lý làm mềm theo tiêu chuẩn cho nước RO 30 - 50 ppm

+ Tỷ lệ nước thu hồi / Recovery rate: 15 %

+ pH : 6.5 - 7.0

Operating Limits ( Giới hạn hoạt động)

- Maximum Operating Pressure / Áp suất tối đa : 300 psi (21 kg/cm2 )

- Maximum Operating Temperature/ Nhiệt độ tối đa : 104 độ F (40 độ C)

- Maximum Cleaning Temperature / Nhiệt độ tẩy rửa : 104 độ F (40 độ C)

- Feed Water Chlorine Concentration / Nước đầu vào có clo : Not Detectable / không giới hạn

- Feed Water pH Range, Continuous Operation/ pH nước đầu vào tối đa:  2-11 Maximum

- Feed Water SDI (15 Minute Test) SDI của nước đầu vào     : SDI < 5    

Maximum Feed Turbidity/ Độ đục của nước đầu vào   : NTU < 1


Operating Information / 

1. Sử dụng sản phẩm theo sự hướng dẫn của hàng Hydramem và nhà phân phối Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường An Thy

2. Đọc kỹ và hiểu những hướng dẫn cơ bản ở phần trên của công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường An Thy.

3. Khi hệ thống RO có hóa chất không tương thích, ảnh hưởng đến màng RO thì phải dừng ngay, liên hệ với Anthy để có hướng dẫn cụ thể

4. Khuyến cáo khi sử dụng các chất có nguồn gốc dầu nhờn và dầu thực vật

5.  Khuyến cáo khi sử dụng chất (Hypochlorite) có thể gây hỏng màng