Dự án đã thực hiện

Hệ thống xử lý nước cho ngành điện tử, bán dẫn

Dự án RO&DI 10m³/giờ - Nhà máy Vitalink

Dự án RO 80m³/giờ - Nhà máy SI FLEX

Dự án DI 20m³/giờ - Nhà máy Seoul Semiconductor

Dự án RO 10m³/giờ & DI 5m³/giờ - Nhà máy ISC Vina

Dự án DI 6m³/giờ - Nhà máy Namuga

Dự án RO 3m³/giờ - Nhà máy Sungwoo Vina

Dự án DI 5m³/giờ - Nhà máy VinaDEF

Hệ thống cấp nước cho cooling tower và chiller

Cung cấp hệ lọc nước PCW 350m³/giờ - Nhà máy Seoul Semiconductor

Dự án nước làm mềm 80m³/giờ - Nhà máy Ilshin

Dự án nước cấp Cooling-Chiller 8m³/giờ - Nhà máy Tiến Đạt

Cung cấp hóa chất xử lý nước Cooling-Chiller-Boiler-RO

Cung cấp hóa chất xử lý nước Cooling, RO cho nhà máy Seoul Semiconductor

Cung cấp hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn và vi sinh cho nước Cooling nhà máy Hóa chất Thành Nam

Cung cấp hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn và vi sinh cho nước Cooling-Chiller cho dự án Vinhome West Point 

Cung cấp hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn và vi sinh cho nước Cooling nhà máy Xi Măng Nghi Sơn

Cung cấp hóa chất chống cáu cặn màng RO cho nhà máy Thép Hòa Phát Hải Dương

Cung cấp hóa chất chống cáu cặn màng RO cho nhà máy Vitalink

Các dự án khác

Dự án AC Tower 300CMM - Nhà máy BH Flex

Hệ thống xử lý nước thải 1000m³/ng.đêm - Nhà máy Seoul Semiconductor

Cung cấp bồn lọc nước SUS304, công suất 40m³/giờ - Nhà máy SI Flex