Danh sách phòng ban liên hệ

- Phòng vật liệu lọc:

  Ms Hà 0937 185 888 Email: info@anthy.vn

- Phòng RO - EDI - Thiết bị

+ Hoàng San 0934 453 968 Email: moitruong@anthy.vn ( Phó giám đốc dự án)

- Phòng bán hàng:

 + Đội Support Sale:  024 3201 8585

- Phòng Hóa Chất: Jack 0931 106 865 Email: tech.chemical@anthy.vn

- Phòng hóa đơn: 

  Ms Phương Anh : 024 3201 2231 Email: invoice@anthy.vn